Now showing items 1-2 of 2

  • Editor pro simulátor dopravy 

    Malaník, Michal
    Cílem této práce je vytvořit editor křižovatek s grafickým uživatelským rozhraním pro simulátor brněnské dopravy. Jako vstup editoru slouží soubor geografických dat stažený z volně dostupné databáze serveru OpenStreetMap. ...
  • Možnosti vytvoření mračna bodů a síťového modelu místa dopravní nehody z fotografií 

    Mojžyšek, Tomáš
    Předmětem této závěrečné práce je vytvoření mračna bodů a z něj pak vytvoření síťového modelu zvolených křižovatek a jejich aplikace v soudně-inženýrské praxi. V první části práce je popsána metodika sběru dat a postup ...