Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod 

  Ochabová, Miroslava
  Táto diplomová práca sa venuje analýze finančných ukazovateľov prostredníctvom časových radov, regresnej analýzy a intervalovej regresnej analýzy konkrétnej spoločnosti. V diplomovej práci sú popísané vybrané finančné ...
 • Řízení rizik ve vybraném subjektu pomocí statistických metod 

  Oralová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančních ukazatelů vybrané společnosti s využitím statistických metod. Finanční ukazatele jsou podrobeny analýze časových řad, regresní analýze, intervalové regresní analýze a jsou ...
 • Statistická analýza rizikových faktorů podniku 

  Semchiv, Evgheni
  Diplomová práce se zabývá využitím statistických a ekonomických metod analýzy pro zhodnocení finanční situace podniku Heineken Česká republika a.s. Ekonomické ukazatele společnosti jsou podrobené regresní analýze, intervalové ...