Now showing items 1-3 of 3

 • Řízení rizik ve vybraném subjektu pomocí statistických metod 

  Oralová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančních ukazatelů vybrané společnosti s využitím statistických metod. Finanční ukazatele jsou podrobeny analýze časových řad, regresní analýze, intervalové regresní analýze a jsou ...
 • Statistická analýza rizikových faktorů podniku 

  Semchiv, Evgheni
  Diplomová práce se zabývá využitím statistických a ekonomických metod analýzy pro zhodnocení finanční situace podniku Heineken Česká republika a.s. Ekonomické ukazatele společnosti jsou podrobené regresní analýze, intervalové ...
 • Statistické modelování rizikových indikátorů firmy 

  Rufer, Jiří
  Tato diplomová práce má za cíl analyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad a intervalové regresní analýzy pro společnost Rudolf Jelínek, a.s. V této práci jsou analyzovány vývojové trendy jednotlivých ...