Now showing items 1-9 of 9

 • Bez konkrétního názvu 

  Borovková, Magdalena
  Tématem mé práce je prostor a jeho vlivu na naše vnímání. Zajímá mě proměna vnímání místa v čase. Vytvářím drobné intervence na viditelných místech, které však mohou zůstávat bez povšimnutí. Volba konkrétních intervencí ...
 • Fantastický okamžik. Na hranici reálného. 

  Dašková, Michaela
  Ve své diplomové práci jsem navázala na téma, které jsem řešila v teoretické části. Zabývám se studiem tzv. fantastického momentu, jeho vznikem, popisem a vyvoláváním... Knížka je dokumentací mojí sběratelské činnosti a ...
 • Kamufláž 

  Ošlejšková, Petra
  Diplomová práce pracuje s pojmy jako je intimita domova, bezpečí, řád aj. Během období od 16.1.2012 do 12.3.2012 autorka tajně vnikala do bytu svých rodičů a pomocí nenápadných intervencí narušovala zaběhnutý řád jejich ...
 • Konstrukční výzkum ve vzdělávání 

  Ellederová, Eva (Česká pedagogická společnost o.s., 2017-09-30)
  Cílem této studie je vymezit pojetí konstrukčního výzkumu ve vzdělávání jako výzkumného designu, který klade důraz na vývoj řešení komplexních problémů v pedagogické praxi a na vývoj či validaci teorií o vzdělávacích ...
 • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

  Ingr, Josef
  Diplomová práce je zaměřená na vznik a vývoj světové finanční krize započaté v roce 2007 a její analýzu. Následně jsou analyzovány kroky Evropské centrální banky a České národní banky, které podnikli v reakci na tuto krizi. ...
 • Prevence kyberšikany 

  Škunda, Patrik
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom Android, ktorá má hravou formou poučiť používateľa o možných nástrahách internetu a teda aj prevencií pred kyberšikanou. ...
 • Proč po mně nikdo nic nechce 

  Hurych, Martin
  Práce se soustředí na subjektivní zkušenost v městském, veřejném prostředí. Využívám princip hmotné i nemateriální směny jako prostředku k navázání komunikace, sdílení vlastních myšlenek a zkušeností s cizími lidmi, kteří ...
 • REVITALIZACE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO ÚZEMÍ V PRAZE, VYSOČANECH 

  Černeyová, Natália
  Témou diplomovej práce je návrh na revitalizáciu bývalého priemyselného územia v Prahe, Vysočanoch. Štvrť, ktorá sa v minulosti nachádzala na okraji Prahy v blízkosti železnice je v súčasnosti z veľkej časti bez využitia ...
 • Rozbor sil a prostředků základních složek integrovaného záchranného systému, možnosti k zásahu 

  Mičánková, Helena
  Práce je zaměřena na rozbor sil a prostředků HZS ČR, PČR a ZZS. U každé ze jmenovaných složek IZS je vyčleněna jedna z činností, související se vzájemnou spoluprácí u mimořádné události. Jádrem práce je shrnutí sil a ...