Now showing items 1-2 of 2

  • Bydlení v centru města: anketní šetření na příkladu města Brna 

    Zadražilová, Miroslava (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Sociologické šetření vzniklo na základě zpracovávání disertační práce zabývající se bydlením v intenzivní městské struktuře, kdy byly vysloveny názory, že podobné formy bydlení jsou dnes utopií. Úspěšné realizace ze zahraničí ...
  • Bydlení v intenzivních městských strukturách 

    Zadražilová, Miroslava
    Se změnami ve společnosti, jako jsou nárůst mobility, stoupající prostorová náročnost obyvatel a nástup digitálních technologií, architekti a urbanisté hledají nové formy městské zástavby. Jednou z nich je zahušťování, ...