Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza reakce epileptogenní tkáně na intrakraniální elektrickou stimulaci 

  Formánková, Zuzana
  Tato práce se zabývá metodami intrakraniální elektrické stimulace a jejich využitím při lokalizaci epileptogenního ložiska. Cílem práce je posouzení reakce patologické tkáně na elektrickou stimulaci pomocí navržených ...
 • Interactive Spatial Visualisation of EEG Parameters from Depth Intracranial Electrodes in CT/MRI Images 

  Trávníček, V. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Standard procedure with patients with focal farmacoresistant epilepsy is partial brain resection. Signals from intracranial EEG are analyzed to find the patological area. This paper presents method for interactive spatial ...
 • Interaktivní prostorové zobrazení EEG parametrů z itrakraniálních elektrod v obrazových datech CT/MRI 

  Trávníček, Vojtěch
  Tato semestrální práce se věnuje problematice vizualizace dat z intrakraniálního EEG. V první části práce je probrán potřebný teoretický základ EEG. Dále je probrána registrace obrazů, jako potřebný nástroj pro vizualizaci, ...
 • Měření konektivity mozku 

  Sladký, Vladimír
  Epileptické onemocnění mozku je spojeno se změnou aktivity neuronových center. Analýza konektivity mozku se zabývá statistickou závislostí aktivity neuronových center. Předchozí studie ukazují na změnu konektivity mozkové ...
 • Reference Signals In Intracranial Eeg: Implementation And Analysis 

  Uher, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The idea of an artifact-free brain activity recording has been circling around the scientific world for a few decades. Noise present in brain activity recordings may complicate the process of evaluation and interpretation. ...
 • Reference v intrakraniálním EEG: implementace a analýza 

  Uher, Daniel
  Představa záznamu mozkové aktivity bez zkreslujících artefaktů koluje ve vědeckých kruzích již několik desítek let. Parazitní jevy a nežádoucí složky dokáží výrazně komplikovat analýzu pacientského ...
 • Stanovení vzájemných vazeb mezi mozkovými strukturami 

  Klimeš, Petr
  Lidský mozek je tvořen vzájemně propojenými populacemi nervových buněk, které formují anatomicky i funkčně oddělené struktury. Pro studium fyziologie a patologie lidského mozku je zcela zásadní znát, jak jsou tyto struktury ...