Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv přítomnosti páteře na napjatost aneurysmatu břišní aorty 

    Lisický, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou aneurysmatu břišní aorty (AAA) a možností ovlivnění napjatosti při uvažování páteře do výpočtového modelu. Využívá se jednak idealizované geometrie, jednak specifické ...