Now showing items 1-10 of 10

 • Green Desk pro stálé provozovny 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce pojednává o analýze současného stavu správy a řízení stálých provozoven z pohledu Útvaru ochrany životního prostředí společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systémy a ...
 • Implementace Intranetu/Internetu pro optimalizaci firemních procesů 

  Beránek, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá optimalizaci firemní procesů za pomocí využití Intranetu/internetu v projekční kanceláři. Zabývá se možnost implementace intranetu do společnosti, zlepšení interní komunikace a monitorování přehledu ...
 • Model e-marketingu firmy 

  Hladišová, Dana
  Práce popisuje možnosti, které elektronické obchodování může nabídnout firmám podnikajícím prostřednictvím internetové sítě. Kterých postupů se má firma držet, aby dosáhla úspěchů využitím e-marketingu.
 • Model e-personalistiky pro praxi 

  Červená, Renata
  Obsahem diplomové práce je analýza řízení lidských zdrojů, především její podstata. Součástí je také využití intranetových a internetových technologií při personálních procesech. Základem je popis principů fungování, významu ...
 • Návrh datové struktury Intranetu a následné dolování dat s využitím SQL serveru 

  Herman, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh datové struktury intranetu a využití jazyka SQL při vyhledávání dat. Jejím výstupem je optimálně navržený intranet konkrétní organizaci. Za pomoci datového a funkčního modelování je ...
 • Návrh evidence došlé pošty 

  Müllerová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem evidence doručené firemní pošty. Na základě podrobného prostudování situace ve firmě je navrženo jako nejlepší řešení zpracování aplikace pro firemní intranet. Aplikace umožňuje zaznamenávání ...
 • Návrh firemní databáze pomocí SQL Serveru a její následné využití v intranetu 

  Šístek, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh funkčního a jednoduchého, ale přitom mocného, databázového firemního systému pro evidenci potřebných dat pro firmu. Návrh databázových struktur a logických schémat. Hlavním cílem je zrychlení ...
 • Návrh Intranetu pro společnost Minerva Boskovice, a.s. 

  Coufal, Petr
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetový webový portál pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace. Práce obsahuje postupy použité k realizaci návrhu a postupy pro jeho zavedení ve firmě.
 • Optimalizace informačního systému firmy a jeho rozšíření 

  Šístek, Petr
  Cílem diplomové práce je optimalizace stávajícího informačního systému a jeho následné rozšíření o další pomocné funkce. Optimalizace je založena na zkušenostech uživatelů a úpravě používaných položek. Vylepšení pak přináší ...
 • Připojování vestavěných systémů k intranetu 

  Damborský, Roman
  Práce zkoumá možnosti připojování vestavěných systémů k intranetu. Bere v úvahu možné technologie a prostředky použitelné k řízení a sběru dat vzdálených senzorů. Zabývá se možnostmi standardu IEEE 1451.1, který definuje ...