Now showing items 1-8 of 8

 • Fundamentální analýza akcií 

  Macháň, Jan
  Cílem diplomové práce je vypracování fundamentální analýzy akcií Komerční banky, a. s. V rámci této fundamentální analýzy bude provedena globální analýza, odvětvová analýza a podniková analýza. Pomocí nejpoužívanějších ...
 • Fundamentální analýza vybrané akcie 

  Kubiš, Martin
  Cílem této diplomové práce je vypracování fundamentální analýzy a stanovení vnitřní hodnoty akcie společnosti Pfizer Inc. V rámci fundamentální analýzy je provedena analýza globální, oborová a analýza firemní, jejíž součástí ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Stejskalová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá stanovením vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s. pomocí metod fundamentální akciové analýzy. Teoretická část práce je zaměřená na objasnění základních pojmů a metod, které se ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Dvořáček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcií vybrané společnosti Telefónica Czech Republic a.s. Tato práce obsahuje teoretický popis využití fundamentální analýzy včetně popisu konkrétních modelů využívaných v ...
 • Investice do akcií nadnárodních potravinářských společností 

  Capák, Andrej
  Diplomová práca sa zameriava na fundamentálnu analýzu akcií európskych nadnárodných potravinárskych spoločností. Teoretická časť práce popisuje metódy fundamentálnej analýzy. Analytická časť obsahuje testovanie modelov ...
 • Tvorba akciového portfolia 

  Varečka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na fundamentální analýzu akcií. V teoretické části popisuje jednotlivé modely a možné postupy. V druhé - praktické části aplikuje jednotlivé modely na korporátní akcie. V závěru práce je navrženo ...
 • Tvorba akciového portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Mol, Erik
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou akciového portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů kotovaných na americkém akciovém trhu. V teoretické části diplomové práce jsou rozebrány základní pojmy a teoretická ...
 • Waranty na evropském kapitálovém trhu 

  Bříza, Michal
  Warranty patří mezi moderní investiční pákové produkty. Jsou emitovány velkými finančními institucemi a jsou určeny pro drobné investory. Cílem této práce je analýza a charakteristika warrantů. První část práce obsahuje ...