Now showing items 1-2 of 2

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Juránková, Markéta
    Téma diplomové práce je tvorba grafického intra s velikostí do 64kB. V nasledujícím textě je stručně popsaná historie demoscény a grafická knihovna OpenGL. Hlavní částí je popis minimalistických technik použitých při tvorbě ...
  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Olexa, Jan
    Cílem práce je vytvořit grafické intro využívající knihovnu OpenGL jehož spustitelný soubor má maximální velikost 64 kB. Program je psán v jazyce C++ a využívá OpenGL verze 4.6.