Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza automatizovaného generování signatur s využitím Honeypotu 

  Bláha, Lukáš
  V této práci je diskutován systém automatického zpracování útoků za pomoci honeypotů. Prvním cílem diplomové práce je seznámení se s problematikou tvorby signatur pro detekci škodlivého kódu na síti, především pak analýza ...
 • Konstrukce nedeterministických konečných automatů 

  Stanek, Timotej
  Tato práce pojednává o problematice konstrukce nedeterministických konečných automatů z PCRE regulárních výrazů s ohledem na jejich parametry při použití v IDS systémech. Rozebraná je také gramatika PCRE výrazů. Dále jsou ...
 • Machine Learning Blunts the Needle of Advanced SQL Injections 

  Volkova, Marina; Chmelar, Petr; Sobotka, Lukas (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  SQL injection is one of the most popular and serious information security threats. By exploiting database vulnerabilities, attackers may get access to sensitive data or enable compromised computers to conduct further network ...
 • Návrh zabezpečení průmyslového řídícího systému 

  Strnad, Matěj
  Náplní diplomové práce je návrh bezpečnostních opatření pro zabezpečení průmyslového řídícího systému. Obsahuje analýzu komunikačního prostředí a specifik průmyslových komunikačních systémů, srovnání dostupných technologických ...
 • Slow rate DoS útoky nezávislé na protokolu aplikační vrstvy 

  Richter, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj generátoru útoků typu Slow DoS nezávislých na protokolu aplikační vrstvy a systému schopného tyto útoky detekovat. Tyto útoky se vyznačují využitím velmi malé šířky pásma a podobností ...
 • Systém detekce útoků pro sítě s platformou Mikrotik 

  Zvařič, Filip
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice síťových útoků a možnostem, jak se proti nim bránit. Pojednává o nejběžnějších útocích, se kterými se můžeme setkat a o jejich dopadu na počítačové sítě a koncového uživatele. ...