Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zabezpečení průmyslového řídícího systému 

    Strnad, Matěj
    Náplní diplomové práce je návrh bezpečnostních opatření pro zabezpečení průmyslového řídícího systému. Obsahuje analýzu komunikačního prostředí a specifik průmyslových komunikačních systémů, srovnání dostupných technologických ...
  • Systém detekce útoků pro sítě s platformou Mikrotik 

    Zvařič, Filip
    Tato bakalářská práce se věnuje problematice síťových útoků a možnostem, jak se proti nim bránit. Pojednává o nejběžnějších útocích, se kterými se můžeme setkat a o jejich dopadu na počítačové sítě a koncového uživatele. ...