Now showing items 1-17 of 17

 • Hodnocení vnitřních účetních směrnic pro nakládání s dlouhodobým majetkem a návrhy na jejich zlepšení 

  Heger, Martin
  Diplomová práce navrhuje na základě provedené komparace vypracovaných analýz stávajícího stavu interních účetních směrnic pro nakládání s dlouhodobým majetkem u obcí Pavlov a Heřmanice opatření vedoucí k jejich zlepšení. ...
 • Inventarizace technického vybavení moderních skladovacích systémů 

  Cícha, Tadeáš
  Tato bakalářská práce pojednává o současné nabídce skladovacích systémů, a to jak konvenčních, tak i automatizovaných. První část práce se zabývá rozborem skladování a druhů zásob, způsoby identifikace skladovaných zásob ...
 • Inventarizace technického vybavení moderních skladovacích systémů 

  Zapletalík, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zmapování současné nabídky sofistikovaných skladovacích systémů. Skladovací systémy jsou v dnešní době často zaváděny do logistických systémů různých podniků. Součástí těchto systémů ...
 • Mobilní aplikace pro správu a rezervaci produktů 

  Joukal, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následně vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android jako podpůrná aplikace zároveň vyvíjené webové služby rezervačního systému. Cílem práce je vytvořit vizuálně minimalistickou ...
 • Návrh modernizace inventarizačních postupů v Mlékárně Valašské Meziříčí s. r. o. 

  Čegan, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení inventarizace v expedičním skladu Mlékárny Valašské Meziříčí s. r. o., kterého je docíleno pomocí snížení počtu vyřazených produktů z důvodu nedostatečné doby jejich trvanlivosti. ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Staňková, Martina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pohledávek v kapitálové společnosti. Na základě provedeného rozboru pohledávek ve vybrané účetní jednotce bylo navrženo, jak správně účetně ošetřit pohledávky po splatnosti ...
 • Přechod z daňové evidence na účetnictví 

  Nguyenová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska a základní právní úprava. V druhé části je vysvětlen postup přechodu z daňové evidence na ...
 • Tvorba opravných položek k majetku účetní jednotky 

  Říha, Pavel
  Tato práce se zabývá způsoby tvorby a zúčtování opravných položek. Popisuje běžné situace, které mohou vzniknout ve firmě, a vysvětluje jejich správné řešení.
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic v podmínkách vybrané firmy 

  Bláhová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitřních směrnic ve společnosti Kili, s.r.o. Je zaměřena především na inventarizaci majetku a oběh účetních dokladů. Cílem této bakalářské práce je návrh konkrétních vnitropodnikových ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Princová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikové směrnice inventarizace majetků a závazků a pravidel týkajících se pohledávek od jejich vzniku až po řešení jejich vymahatelnosti ve společnosti. Výstupem práce je ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Rulíšková, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic. V úvodní části je rozbor problematiky spojené s vytvářením směrnic a s problematikou inventarizací. Další část této práce je zaměřena na vytvoření ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Johanová, Monika
  Diplomová práce se zabývá oblastí vnitropodnikových směrnic. Konkrétně je zaměřena na tvorbu vnitropodnikové směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků, a to jak v rovině obecné, tak v konkrétních podnicích. ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Foralová, Eliška
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. V první části práce se definují základní pojmy, následuje seznámení se stručným obsahem jednotlivých směrnic a podrobný teoretický ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Adamcová, Julie
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové směrnice pro oblast zásobování a skladování v obchodní společnosti. Jako první jsou vymezeny teoretické pojmy, které se vztahují k vnitropodnikovým směrnicím a ...
 • Vnitropodnikové směrnice v KAROSERIA, a. s 

  Matušů, Romana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic pro vybranou společnost. Konkrétně je zaměřena na tvorbu vnitropodnikové směrnice pro inventarizaci majetku. Dále se zabývám směrnicí, která upravuje ...
 • Vnitropodnikové směrnice v Potraviny Kohout 

  Volráb, Vít
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic ve společnosti Potraviny Kohout. V první části obecně charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související pojmy. Druhá část analyzuje současný ...
 • Vnitropodnikové směrnice v Quaprotek Manufakturing, k.s 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti Quaprotek Manufakturing, k. s. V první části se budu věnovat teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic a v rámci toho vysvětlím základní pojmy. V ...