Now showing items 1-20 of 39

 • Analýza funkcí více proměnných v řízení zásob 

  Šilarová, Hana
  Tato bakalářská práce vytváří model, který obchodníkovi pomáhá stanovit optimální cenu za zboží a délku intervalu, ve kterém je zboží prodáváno se ziskem. Model pojednává o dvou situacích, ve kterých dodavatel poskytuje ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti Gradimo s.r.o. 

  Blažek, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů společnosti Gradimo s.r.o., která se orientuje na prodej cigaret skrz komisní prodej nebo automaty. Proto je práce zaměřena na optimalizaci skladových zásob, která ...
 • Audit majetku vybraného podniku 

  Pernica, Ivo
  Diplomová práce je zaměřena na audit účetní závěrky v oblasti majetku podniku. Teoretická část popisuje obecnou charakteristiku auditu, specifikuje vybrané oblasti auditu účetní závěrky a vymezuje účetní problematiku ...
 • Audit účetní závěrky vybrané firmy 

  Bulíčková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá auditem účetní závěrky vybraného podniku. V teoretické části jsou uvedeny obecné poznatky o auditu, právní úprava auditu, postup při ověřování účetní závěrky a problematika auditu z pohledu účetní ...
 • Audit účetní závěrky vybraného zemědělského podniku 

  Stojánková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na provedení auditu u zemědělského subjektu. Je zde uveden historický vývoj auditu a základní informace. Práce popisuje regulaci v rámci Evropské unie, samotný postup dle Mezinárodních auditorských ...
 • Ekonomické vyhodnocení řízení zásob ve vybraném podniku 

  Skoumal, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na logistiku a studii řízení zásob. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a představeny vybrané metody. Další část je praktická, ve které se zaměřím na analýzu zásob, a následně ...
 • Hodnocení vnitřních účetních směrnic pro nakládání s dlouhodobým majetkem a návrhy na jejich zlepšení 

  Heger, Martin
  Diplomová práce navrhuje na základě provedené komparace vypracovaných analýz stávajícího stavu interních účetních směrnic pro nakládání s dlouhodobým majetkem u obcí Pavlov a Heřmanice opatření vedoucí k jejich zlepšení. ...
 • Logistika nákupu a řízení zásob 

  Machová, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá činnosťou útvaru zásobovania vo výrobnom podniku. V teoretickej časti sú charakterizované základné pojmy týkajúce sa predovšetkým zásob. V analytickej časti sa práca zameriava na analýzu procesu ...
 • Mikroklima archívů 

  Onderek, Aleš
  Diplomová práce se zabývá uchováváním inventářů v depozitářích. Dále se zabývá návrhem vzduchotechnického systému archívu. V poslední části diplomové práce je proveden experiment zabývající se zkoumáním vnitřního mikroklimatu ...
 • Návrh implementace standardů do procesu zásobování a skladovaní ve společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. 

  Medveďová, Klára
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení firemních standardů do procesu zásobování a skladování zásob a optimalizaci těchto procesů v pivovaru Jihlava společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. Obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci 

  Londinová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci XYZ s.r.o. Teoretická část je zaměřena na logistiku a představení společnosti. V praktické části jsou tyto poznatky využity pro ...
 • Návrh logistiky zásobování v podnikatelském subjektu 

  Žemličková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zásobovací logistiky ve společnosti XYZ, s.r.o.. V úvodní části jsou uvedeny teoretická východiska problematiky logistiky, logistiky zásobování a procesu řízení zásob. Cílem ...
 • Návrh modernizace inventarizačních postupů v Mlékárně Valašské Meziříčí s. r. o. 

  Čegan, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení inventarizace v expedičním skladu Mlékárny Valašské Meziříčí s. r. o., kterého je docíleno pomocí snížení počtu vyřazených produktů z důvodu nedostatečné doby jejich trvanlivosti. ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob ve firmě TART, s.r.o. 

  Nezdařilová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza způsobu řízení zásob ve společnosti TART, s. r. o. První část práce je změřena na teoretické poznatky z oblasti zásob, jejich řízení a skladování. V druhé části analyzuji zásoby ...
 • Návrh změn výrobního procesu vybraného výrobního portfolia 

  Vozáriková, Renáta
  Táto diplomová práca poskytuje informácie o spoločnosti, ktorej predmetom podnikania je predovšetkým výroba telekomunikačných zariadení. Témou práce je návrh zmien výrobného procesu vybraného výrobného portfólia. Návrhy ...
 • Oceňování vybrané skupiny majetku zvoleného podnikatelského subjektu 

  Hájková, Barbora
  Bakalářská práce porovnává metody oceňování zásob. Jedná se o metody váženého aritmetickým průměru, FIFO a pevné skladové ceny. Na modelovém příkladu hodnotí výhody a nevýhody těchto metod. Na konkrétním příkladu pak vybírá ...
 • Oceňování zásob ve vybrané firmě 

  Kružíková, Elena
  Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o problematice oceňování a vykazování zásob v účetnictví. Metodou srovnání přístupů české účetní legislativy s IAS/IFRS poukazuje na důležitost harmonizace těchto přístupů a zároveň ...
 • Optimalizace logistických procesů ve společnosti Ferplast s.r.o. 

  Tomcsányi, Róbert
  Táto diplomová práca je zameraná na optimalizáciu logistických procesov podniku za účelom zníženia celkových nákladov. Práca je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť zahrňuje logistické trendy, ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Černoušková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů ve společnosti Czech Craft Beers a.s. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení. Hlavním návrhem je přesunutí skladových prostor a zavedení evidence vratných obalů. ...
 • Optimalizace zásob prostřednictvím KANBANu 

  Ševčíková, Jitka
  Cílem diplomové práce „Optimalizace zásob prostřednictvím KANBANu“ je zavedení dalšího dodavatele do Kanban systému ve firmě Lexmark International s.r.o. První část diplomové práce se zabývá teoretickými poznatky z literatury ...