Now showing items 1-20 of 47

 • The Application of Functions of Several Variables Analysis in an Optimal Replenishment Policy for Deteriorating Items 

  Novotná, Veronika; Šustrová, Tereza (Elsevier, 2015-07-15)
  In this study we introduce a newly constructed suitable model which enables a retailer to set an optimal price of deteriorating goods under permissible delay in payments, and to determine the maximum repayment term.
 • Functions of several variables analysis applied in inventory management 

  Novotná, Veronika; Šustrová, Tereza; Janková, Martina (MZLU, 2013-11-30)
  This paper introduces a newly constructed model which enables a retailer to set an optimal price of goods under permissible delay in payments, and to determine the maximum term of payment. The model is based on the assumption ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Měcháčková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřená na hodnocení výkonnosti a finančního zdraví společnosti REDA, a. s. v letech 2006-2010. V praktické části práce je provedena analýza hospodaření společnosti a finanční analýza a porovnání výsledků ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na statistické a matematické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací. Práce se zabývá rozborem praxe ve skladovacích prostorech společnosti TRANS-TECHNIK spol. s r.o., zacházení s ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Radek
  Diplomová práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací za pomocí matematických a statistických metod. Jedno z témat týkající se této problematiky je řízení zásob. Diplomová práce se zabývá řízením zásob v ...
 • Návrh informačního systému pro řízení zásob ve výrobních firmách 

  Hanák, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s implementací modulu pro řízení zásob ve výrobních firmách. Obsahuje návrh implementace, s ohledem na typ výroby v dané výrobní firmě, která je uživatelský příznivá z ...
 • Návrh logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů 

  Karamnova, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů ve společnosti IMI Precision Engineering. První část obsahuje teoretické podklady a analýzu současného stavu řízení zásob, ...
 • Návrh logistické koncepce vybraného výrobního úseku 

  Mihalec, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh logistickej koncepcie vybraného výrobného úseku vo výrobnom podniku s využitím logistickej metódy práve včas. V analytickej časti je analyzovaná súčasná situácia v oblasti riadenia ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob 

  Krejčí, Petra
  Tato diplomová práce se zamuje na studii a optimalizaci ízení zásob ve spolenosti XXX s.r.o. Teoretická ást je vnována charakteristice základních pojm týkajících se ízení zásob, jejich klasifikaci, nákladm s nimi spojenými ...
 • Návrh řízení zásob ve vybraném podniku 

  Cook, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci řízení zásob ve vybraném podniku. V návaznosti na provedou analýzu současného stavu podnikání, vypočítaní optimálních hodnot a porovnání s hodnotami současnými, navrhuje změny ...
 • Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku 

  Soukup, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zavedením štíhlého řízení vybraných procesů. U těchto procesů hledá vhodné nastavení s cílem eliminace plýtvání pro snížení nákladů na logistiku opatřování materiálu. Na základě provedení analýz ...
 • Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů 

  Palacký, Vladislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé ...
 • Numerical Solution of the Inventory Balance Delay Differential Equation 

  Novotná, Veronika (InTech, 2015-02-24)
  Inventory represents an essential part of current assets, which are typically characterized by their transience. This paper aims to outline a numerical solution of the inventory balance equation supplemented by an order-up-to ...
 • Optimalizace montážních procesů 

  Šmíd, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním principů štíhlé výroby při optimalizaci montážních procesů ve společnosti vyrábějící kompresory. Řešení vychází z analýzy procesů ve společnosti a soustředí se na eliminaci ztrát ...
 • Order Management System Proposal Using Inventory Balance Equation with Non-continuous Replenishment 

  Novotná, Veronika; Šustrová, Tereza (Budapest University of Technology and Economics, 2017-07-03)
  The purpose of this paper is to present an inventory balance model including an order-up-to replenishment policy with partial backlogging. Pictured in the model is a situation, where goods are not replenished continuously, ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Záhorský, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti, která se zabývá maloobchodním prodejem chovatelských potřeb prostřednictvím internetového obchodu. Na základě výsledků analýzy a srovnání s původním ...
 • Podnikový nákup ve stavebnictví 

  Hrebačka, Lukáš
  Předložená práce se zabývá podnikovým nákupem ve stavebnictví. Pozůstává z dvou částí. V první části se zaměříme na teorii nákupu, rozebereme si jednotlivé kroky řízení nákupu v podniku a řízení zásob. Také přiblížíme ...
 • Projekt materiálových toků ve vybraných výrobních provozech 

  Ťopková, Dana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou materiálového toku vybrané výrobní oblasti ve zkoumané společnosti. Diplomová práce definuje slabiny současného stavu řízení zásob a vytváří návrh na co nejefektivnější řízení ...
 • Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž 

  Dvorštiak, Matej
  Předmětem diplomové práce „Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž“ je zefektivnění výrobního procesu optimalizací zásobování výroby. Základem této práce je analýza stavu podniku s ohledem na zásobování montáže ...
 • Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...