Now showing items 1-5 of 5

 • Evidence majetku prostřednictvím RFID 

  Černý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva studiem moderní technologie čipů RFID a její aplikací na Fakultě podnikatelské v Brně. Hlavním cílem práce je využití této technologie k evidenci majetku jako náhrada za čárové kódy, která ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic v podmínkách vybrané firmy 

  Bláhová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitřních směrnic ve společnosti Kili, s.r.o. Je zaměřena především na inventarizaci majetku a oběh účetních dokladů. Cílem této bakalářské práce je návrh konkrétních vnitropodnikových ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Princová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikové směrnice inventarizace majetků a závazků a pravidel týkajících se pohledávek od jejich vzniku až po řešení jejich vymahatelnosti ve společnosti. Výstupem práce je ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Rulíšková, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic. V úvodní části je rozbor problematiky spojené s vytvářením směrnic a s problematikou inventarizací. Další část této práce je zaměřena na vytvoření ...
 • Vnitropodnikové směrnice v KAROSERIA, a. s 

  Matušů, Romana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic pro vybranou společnost. Konkrétně je zaměřena na tvorbu vnitropodnikové směrnice pro inventarizaci majetku. Dále se zabývám směrnicí, která upravuje ...