Now showing items 1-7 of 7

 • Acceleration Of Electrical Impedance Tomography Algorithm With Open And Closed Domain Model Evaluation 

  Dušek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The presented paper discusses the possibilities of parallelizing algorithms for the image reconstruction in the Electrical Impedance Tomography (EIT). The parallelization process was performed and tested with combination ...
 • Heuristické algoritmy pro optimalizaci 

  Komínek, Jan
  Diplomová práce se věnuje genetickým algoritmům a zkoumání jejich vlastností. Zvláštní důraz je kladen na posouzení vlivu mutace a velikosti populace. V druhé části práce jsou genetické algoritmy aplikovány na problematiky ...
 • Image Reconstruction Based on Deterministic and Heuristic Approach 

  Bachorec, T.; Dedkova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-09)
  The aim of this paper is to provide a survey of the recent development in new algorithms and techniques to solve the electrical impedance tomography (EIT) inverse problem. The EIT problem is nonlinear and ill-posed. The ...
 • Nové typy a principy optimalizace digitálního zpracování obrazů v EIT 

  Kříž, Tomáš
  Tato dizertační práce se zabývá vytvořením nového algoritmu pro rekonstrukci impedančních obrazů v pozorovaných objektech. Nový algoritmus odstraňuje nedostatky s prostorovým rozlišením u předchozích metod rekonstrukce. ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Kůdelová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o přenosu tepla, výměnících tepla a jejich uspořádání. Hlavním ...
 • Two-dimensional Tissue Image Reconstruction Based on Magnetic Field Data 

  Dedkova, J.; Ostanina, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-09)
  This paper introduces new possibilities within two-dimensional reconstruction of internal conductivity distribution. In addition to the electric field inside the given object, the injected current causes a magnetic field ...
 • Vylepšení metodiky rekonstrukce biomedicínských obrazů založené na impedanční tomografii 

  Kořínková, Ksenia
  Disertační práce, jež má teoretický charakter, je zaměřena na vylepšení a výzkum algoritmů pro zobrazování vnitřní struktury vodivých objektů, hlavně biologických tkání a orgánů pomocí elektrické impedanční tomografie ...