Now showing items 1-17 of 17

 • Adungované soustavy diferenciálních rovnic 

  Kmenta, Karel
  Tento projekt se zabývá řešením diferenciálních rovnic. Cílem je nalézt vhodný algoritmus  transformující diferenciální rovnice vyšších řádů s časově proměnnými koeficienty na ekvivalentní soustavy diferenciálních rovnic ...
 • Design hobby svářečky. 

  Mahdal, Martin
  Cílem bakalářské práce je navrhnout invenčním způsobem design malé hobby svářečky. Návrh by měl posílit vztah člověk - stroj. Forma by měla odpovídající funkci a rovněž charakteru zařízení používaném nejen na profesionální úrovni.
 • Design svařovacího aparátu 

  Tomášková, Veronika
  V této diplomové práci je řešen design multifunkčního svařovacího zdroje pro metodu svařování obalenou elektrodou MMA a metodu svařování v ochranné atmosféře plynu MIG/MAG. Záměrem práce bylo navrhnout tvarově kompaktní ...
 • Filtrační struktury pro fotovoltaické elektrárny 

  Hruška, Petr
  Semestrální práce se věnuje problematice chvění fotovoltaických panelů, která se projevuje především ve slyšitelné oblasti. Od fotoelektrického jevu se postupně dílčími kroky dostává přes fotovoltaický článek, panel, string, ...
 • Měnič pro svařování elektrickým obloukem 

  Matiaško, Maroš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, dimenzovaním a konštrukciou zváracieho zdroja na princípe vysokofrekvečného meniča. Hlavnou náplňou práce je návrh spínaného meniča pre zváranie obalenou elektródou na princípe ...
 • Moderní metody modelování a simulace elektronických obvodů 

  Kocina, Filip
  Disertační práce se zabývá simulací elektronických obvodů. Popisuje metodu kapacitorové substituce (CSM) pro převod elektronických obvodů na elektrické obvody, jež mohou být následně řešeny pomocí numerických metod, zejména ...
 • Návrh a realizace mobilní fotovoltaické elektrárny 

  Lednický, Ján
  Táto diplomová práca s názvom Návrh a realizácia mobilnej fotovoltaickej elektrárne je rozdelená do dvoch častí. V prvej, teoretickej časti sa dozvedáme o stave zastúpenia obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike, o skladbe ...
 • Osvětlovací systémy v ostrovních aplikacích 

  Lengyel, Ladislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je, v prvom rade teoretické zoznámenie sa z vhodnými svetelnými zdrojmi a osvetľovacími systémami. Ďalej výber vhodných druhov svetelných zdrojov na osvetlenie malého priestoru a návrh ostrovného ...
 • Ověření provozní výkonnosti a optimalizace FVE 

  Špinar, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozní výkonnosti dvou fotovoltaických elektráren. V práci je uvedena historie fotovoltaiky včetně důležitých objevů. Dále obsahuje principiální popis fotovoltaického jevu, používané ...
 • Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie 

  Dohnal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá simulováním různých provozních situací v síti s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie se zaměřením zejména na frekvenční stabilitu. Netočivým zdrojem je každý zdroj elektrické ...
 • Simulace elektronických obvodů 

  Žabka, Michal
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s nejpopularnějšími numerickými metodami pro výpočet diferenciálních rovnic, elektronických obvodů a simulačních programů. První část této práce je zaměřena na výpočet s využitím ...
 • Spínaný zdroj pro obloukové svařování 

  Vaculík, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá objasněním principu činnosti pulsního zdroje použitelného jako zdroj svářecího proudu. Vysvětluje činnost použitého jednočinného propustného měniče a uvádí i příklady jiných typů měničů. ...
 • Střešní fotovoltaický systém a jeho efektivní návratnost 

  Burián, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na možnost využití střešního fotovoltaického systému jako investičního projektu. V úvodní části je popsán obecný princip fotovoltaické přeměny a možná využitelnost slunečního záření v rámci ...
 • Střídač pro jednofázovou ostrovní síť DC/AC 12/230 V 

  Klčo, Michal
  Tato práce se zabývá výběrem a konstrukcí střídače napětí z 12 V stejnoměrného napětí na 230 V/50 Hz střídavého napětí pro napájení spotřebičů do maximálního výkonu 250 W. Jako řídící obvod byl použit IO TL494CN. Součástí ...
 • Systém pro zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor) 

  Kaděrka, Petr
  Diplomová práce pojednává o možnostech zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor). Jsou zde rozebrány a popsány jednotlivé metody jak softwarové tak hardwarové a je navrženo detailní blokové schéma ...
 • Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy 

  Kostov, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, ...
 • Záložní zdroj střídavého napětí 

  Szabó, Andor
  Cieľom predloženej diplomovej práce je navrhnúť zvyšujúci DC / AC menič, striedač z 12 V na 120 Vef, so sínusovým výstupným signálom. Menič by mal byť schopný dodávať trvalý výkon 300 W a dvojnásobný špičkový výkon 600 W. ...