Now showing items 1-7 of 7

 • Detekce nemocí pomocí analýzy hlasu 

  Chytil, Pavel
  Tato disertační práce je zaměřena na analýzu řečového signálu za učelem detekce nemocí ovlivňujících strukturu hlasových orgánů, obzvláště těch, které mění strukturální character hlasivek. Poskytnut je přehled současných ...
 • Diagnostická analýza hlasu 

  Sala, Pavel
  Cílem práce bylo vytvořit přehledovou studii informačních zdrojů zabývajících se diagnostickou analýzou hlasu. Dalším krokem bylo naprogramování vybraných metod pro odhad hlasivkových pulzů. Posledním krokem bylo vyhodnocení ...
 • Návrh čtecí hlavy pro magnetický čárový kód 

  Kadlčík, Libor
  Magnetický čárový kód se skládá z feromagnetických proužků natištěných na podkladovém materiálu. Množství feromagnetika v proužcích je malé, a proto snímání magnetického čárového kódu vyžaduje citlivé metody. Bude popsán ...
 • Restaurace obrazových dat z optické koherenční tomografie 

  Smékal, Ondřej
  Restaurace obrazových dat se stala nedílnou součástí procesu zpracování medicínských obrazů získaných libovolným systémem. Stejně tomu je i v případě Optické koherenční tomografie. Cílem této práce je zaprvé prostudování ...
 • Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči 

  Houdek, Miroslav
  Tato diplomová práce pojednává o rozpoznání emočních stavů a určení pohlaví na základě analýzy řečového signálu. Pro popis řečového signálu jsme využili různých prozodických a kepstrálních příznaků. Součástí práce je popis ...
 • Základni metody pro potlačování šumu v akustických signálech 

  Ševela, Martin
  Práce hodnotí kumulační metody zvýrazňování signálu v šumu a metody inverzní filtrace při rekonstrukci zkresleného signálu, na základě testování ve vytvořeném programu. Jejich výhody a nevýhody při nasazení v akustických ...
 • Zlepšení rozlišení pro vícečetné snímky stejné scény 

  Mezera, Lukáš
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout vlastní metodu pro zvýšení rozlišení v obraze scény, pokud je k dispozici více snímků dané scény. V teoretické části diplomové práce jsou jako nejlepší metody pro zvýšení rozlišení ...