Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh optické sítě ve městě Revúca 

  Antalík, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom optickej siete s variantom ukončenia optického vlákna až u koncového zákazníka v domácnosti. Použitá technológia je v súčasnosti najmodernejšia so šírkou pásma dostatočnou pre spoľahlivý ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj sportovního areálu 

  Pintér, Gabriel
  Diplomová práca obsahuje návrh plánu rozvoja pre spoločnosť Vadaš s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti cestovného ruchu. V práci je vypracovaná teoretická časť a analýza súčasného stavu. Na základe tejto analýzy je navrhnutý ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Sopko, Richard
  V práci je navrhnutý podnikateľský zámer pre ďalší rozvoj existujúceho podniku. Zaoberá sa a skúma príležitosti v príbuznom oboru za využitia firemného know-how a snaží sa navrhnúť projekt, ktorý by prispel k väčšej ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti Penerini s.r.o. 

  Nitranová, Nikola
  Diplomová práca je zameraná na rozvoj obchodných aktivít podniku Penerini s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je výroba a predaj čerstvo praženej kávy. Hlavným cieľom podniku je zvýšenie produkcie kávy, rozvoj na trhu, budovanie ...
 • Řízení volného kapitálu podniku na finančním trhu 

  Malo, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá riadením voľného kapitáli vybraného podniku na finančnom trhu so zameraním na podielové fondy a fondy typu ETF. Výsledkom je konštrukcia a analýza potenciálneho zhodnotenia investičnej ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Sedliačková, Michaela
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu priebehu zákazky podnikom, s následným zameraním sa na slabé miesta a podaním návrhu na ich zlepšenie. Cieľom je optimalizácia priebehu zákazky podnikom, s následným vytvorením ...
 • Využití ICT pro zefektivnění výrobního procesu 

  Tkačin, Michal
  Bakalárska práca analyzuje súčasný stav informačnej podpory výrobných procesov v oblasti vyrezávania komponentov z plechov v spoločnosti Tatravagónka a.s. Poprad. V nasledujúcom kroku navrhuje zmenu vo forme centrálneho ...