Now showing items 1-6 of 6

 • Ekonomická analýza stavebního projektu realizovaného soukromým investorem 

  Pavelek, Jan
  Práce se zabývá investičním projektem revitalizace zemědělského brownfieldu. V teoretické části je zmíněna problematika brownfields. Dále je zaměřena na problematiku investic, hlavně investičního rozhodování, zdrojů ...
 • Možnosti financování stavební zakázky 

  Kulík, Matěj
  Cílem bakalářské práce je navrhnout možnosti financování developerského projektu a porovnat jejich optimálnost z pohledu developera. V teoretické části práce jsou popsány všeobecné informace ohledně rozdělení stavebních ...
 • Podnikatelský projekt 

  Nepožitková, Lucie
  Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím hlavním cílem je vytvořit podnikatelský plán pro developerský projekt, který povede k realizaci výstavby rodinných domů v okolí Olomouce. K jeho vytvoření ...
 • Úvěrování podnikajících fyzických osob 

  Rychlá, Michaela
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na popis odborné terminologie z oblasti bankovnictví, klasifikaci bankovních úvěrových produktů a postup úvěrového procesu. V praktické části se práce zaměřuje na analýzu ...
 • Úvěrování soukromě podnikajících osob v České republice 

  Janík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou možností úvěrování ekonomických činností podnikajících fyzických osob na území České republiky. Důraz je kladen zejména na situaci v letech 2007, 2009 a 2010, na jejichž základě je ...
 • Úvěry poskytované malým a středním podnikům 

  Jablonická, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování malých a středních podniků. V první části práce je uveden segment malých a středních podniků a jeho konkrétní vymezení. Další část se zabývá charakteristikou bankovních ...