Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení investičních záměrů firmy 

    Navrátilová, Silvie
    Diplomová práce se zaměřuje na plánovaný investiční záměr výrobní firmy. Srovnává dvě možné investiční varianty, mezi kterými se podnik rozhoduje. Posuzuje varianty na základě metod hodnocení efektivnosti investic. Dále ...