Now showing items 1-16 of 16

 • Financování investičního záměru ve společnosti Nyklíček a spol. s.r.o. a jeho zhodnocení 

  Šotolová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru společnosti Nyklíček a spol. s. r. o., konkrétně pořízením nového strojního zařízení, a zároveň si klade za cíl, určit nejvýhodnější způsob financování této investice. ...
 • Hodnoceni a financování investičního záměru 

  Banďouch, Daniel
  Diplomová práce pojednává o hodnocení a financování investice do obchodního centra ve městě Hradec Králové. První část práce obsahuje teoretická východiska zaměřená zejména na problematiku investičního rozhodování a s ním ...
 • Hodnocení ekonomického rizika investičního projektu z pohledu investora 

  Navrátil, Martin
  Hlavním cílem této práce je poukázat na závažná rizika při přípravné fázi investičního záměru z pohledu investora. Přípravu stavebních investičních záměrů si představíme na modelech přípravy stavebních realizací u České ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Daňhel, Marek
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského navazujícího studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá zhodnocení investičního záměru společnosti a doporučení, zda danou investici zrealizovat. ...
 • Hodnocení investičního záměru strojírenského podniku 

  Nagy, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení investičního záměru strojírenského podniku. V teoretické části je popsána technologie vrtání, investiční záměr, investiční rozhodování, financování investic, efektivnost investic a ...
 • Hodnocení úspěšnosti developerského projektu 

  Šrom, Marek
  Obsahem diplomové práce je problematika vyhodnocení úspěšnosti developerského projektu za účelem formulace návrhu jak naložit s daným projektem do budoucna. Součástí práce je analýza trhu s komerčními nemovitostmi a ...
 • Investiční záměr 

  Moudrý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá investicí do nákupu nového vibračního válce v konkrétním podniku působícím ve stavebnictví. Na základě výpočtu hodnocení efektivnosti metodou čisté současné hodnoty posoudím, zda je vhodné projekt ...
 • Modelování a simulace rizik investičních záměrů 

  Pospíšilová, Barbora
  Disertační práce se zabývá modelováním a simulací rizik investičních záměrů a propojením problematiky rizik s novými trendy ve stavebnictví. Proces vyvážení akceptovatelné míry rizika a vynaložených nákladů je velmi složitý ...
 • Optimalizace nákladů investičního záměru 

  Vozáková, Petra
  Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů konkrétního investičního záměru, kterým je veřejná zakázka na rekonstrukci nemocnice v Hodoníně. V teoretické části jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy týkající se výstavbového ...
 • Projekt na financování bytové výstavby zaměřené na lokalitu Brno 

  Štorová, Kateřina
  Obsahem mé diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku na základě finanční analýzy společnosti a následně na základě jejich výsledků doporučit společnosti několik variant pro investici jejich volných finančních ...
 • Rozbor efektivnosti investičního záměru 

  Křístková, Lenka
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a vybrat nejoptimálnější zdroj financování dlouhodobého majetku pro pana Zavadila, který podniká v oboru dopravy a spedice. V teoretické části se zaměřuji na možnosti financování ...
 • Vliv investičního záměru na hospodaření obce 

  Hél, Petr
  Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na samosprávné územní celky, především pak obce. Podrobněji je tato práce zaměřena na fungování a hospodaření obcí. V praktické části je představeno město Velké Opatovice, ...
 • Vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Náhlík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením investičního projektu rekonstrukce a modernizace expedičního střediska uzenin Makovec a.s. v Držovicích u Prostějova. Je zaměřena především na vyhodnocení ekonomické efektivnosti ...
 • Zhodnocení a financování investičního záměru 

  Blažíčková, Věra
  Diplomová práce se zabývá investicí do nákupu nové vodorovné vyvrtávačky v konkrétním podniku působícím v těžkém průmyslu. Obsahuje posouzení finanční situace společnosti, zhodnocení efektivnosti investičního záměru a ...
 • Zhodnocení a financování investičního záměru ve společnosti Jabara, s.r.o. 

  Drábková, Ivana
  Diplomové práce „Zhodnocení a financování investičního záměru ve společnosti Jabara, s.r.o.“ je rozdělena na tři základní části. Nejprve zhodnocení celkové situace podniku pomocí základních analýz. Následovat bude zjištění, ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Střelice 

  Urbanová, Michaela
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice hospodaření vybrané obce. Zabývá se zhodnocením hospodaření obce Střelice v období 2011-2014 se zaměřením na dotační politiku. Bakalářská práce přispěje k vytvoření komplexnější ...