Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Fürst, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a technickou analýzou vybraných investičních nástrojů. Jako zdroj informací jí jsou reálné oficiální výsledky daných instrumentů. Cílem je analyzovat data z minulých let ...
 • Komoditní deriváty z pohledu drobného investora 

  Prokopec, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá investicemi do komoditních aktiv prostřednictvím finančních a komoditních derivátů. V první části práce jsou představeny jednotlivé typy komodit a je zde uveden i historický vývoj jejich ...
 • Výnosy a riziko vybraných investičních nástrojů českého kapitálového trhu 

  Duspiva, Pavel; Kruml, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-09)
  Purpose of the article: The object of the research is to determine real average yields and risks of selected investment instruments in Czech market for period 2003 to 2012. Purpose is to determine whether Czech capital ...