Now showing items 1-20 of 49

 • Analýza a komparace nabídek úvěrů obchodních bank pro osobu samostatně výdělečně činnou podnikající v České republice 

  Hradský, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací možností získání podnikatelského úvěru u některé z vybraných českých obchodních bank a následným vyhodnocením nejvýhodnějšího úvěru dle vybraných kritérií, pro rozšíření ...
 • Analýza investic na stavební práce v České republice pomocí časových řad 

  Hela, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a prognózou vývoje investic na stavební práce v rámci České republiky. Pomocí statistických metod jako jsou regresní analýza a analýza časových řad se snaží odhadnout budoucí vývoj.
 • Analýza nákladů rodinných domů 

  Havránková, Denisa
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů rodinného domu v oblasti obvodových konstrukcí a vlivem zateplení na spotřebu energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody. V teoretické části jsou obecně definovány obnovitelné ...
 • Financování bydlení pomocí kombinace hypotečního úvěru a investování 

  Richter, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním vlastního bydlení na území České republiky a jsou v ní srovnávány hypoteční úvěry v konkrétních případech. Je v ní vysvětleno, jak je možné za pomoci včasného investování ušetřit ...
 • Financování bydlení v rámci finančního plánu koncového klienta 

  Pražák, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním bydlení a jeho dopady na tvorbu finančního plánu člověka. V práci jsou srovnány dva nejčastější produkty využívané za účelem financování bydlení, kterými jsou hypoteční úvěr a ...
 • Financování neziskové organizace 

  Zabák, Martin
  Práce se bude zabývat financováním a finanční analýzou neziskových organizací se zaměřením na amatérské fotbalové kluby. V analytické části bude provedeno zhodnocení finanční analýzy, CBA analýza na návrh nové budovy se ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Doležalová, Marie
  Bakalářská práce se nejprve zaměřuje na podnikové finance. Popisuje, jaké má podnik možnosti při investování. Dále se zabývá možnostmi zisku dalších financí pro rozšíření podniku a jeho výroby, jejich efektivním rozdělením ...
 • Finanční investice podniku 

  Prachař, Kamil
  Diplomová práce se zabývá analýzou investičních příležitostí na kapitálových trzích. Cílem práce je navrhnou vhodnou investiční strategii a investici podniku na kapitálových trzích vzhledem k současné ekonomické situaci. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Požárová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Focus Cz Marketing - and IT Research s. r.o. v období 2004 – 2007 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky, nedostatky a příležitosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Frélich, Milan
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti MBNS KOVÁRNA,s.r.o.,za období 2004-2006 pomocí vybraných metod finanční analýzy.Určuje silné a slabé stránky,nedostatky a příležitosti společnosti MBNS ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cibula, Stanislav
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2004 až 2007 za využití metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny nové teoretické poznatky, na kterých je postavena část analytická. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Blahoušková, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti NEKR SERVIS s. r.o. v období 2003 – 2006 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Kromě finanční analýzy je provedena i SWOT analýza, která určuje silné a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vokatý, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti EUROALARM, spol. s r. o., za období 2004-2007 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky, nedostatky a příležitosti společnosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Brandeis, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje na základě vybraných metod finanční analýzy finanční situaci ve firmě v letech 2005 – 2008. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných skutečností, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Šmíd, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení investičního záměru konkrétní společnosti a vyslovení doporučení pro či proti jeho realizaci. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy, hodnocení investic a ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Čech, Květoslav
  Cílem práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost investic do fotovoltaických elektráren, a to na základě již probíhajícího projektu. Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice bylo použito základních ekonomických ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Gottwald, Adam
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení vybraného investičního záměru společnosti. V první části jsou definována teoretická východiska, jež vymezují investice, finanční analýzu, metody hodnocení investic a rizika, které ...
 • Hodnocení investičního záměru společnosti 

  Dvořák, Marcel
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení investičního projektu společnosti za účelem sestavení investičního doporučení pro společnost. V teoretické části diplomové práce budou uvedeny postupy, které budou aplikovány ...
 • Investice do akcií nadnárodních potravinářských společností 

  Capák, Andrej
  Diplomová práca sa zameriava na fundamentálnu analýzu akcií európskych nadnárodných potravinárskych spoločností. Teoretická časť práce popisuje metódy fundamentálnej analýzy. Analytická časť obsahuje testovanie modelov ...
 • Investice do akcií světových mediálních společností prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů 

  Capák, Andrej
  Bakalárska práca sa zameriava na finančnú analýzu významných amerických a európskych mediálnych spoločností. Prvá časť popisuje investovanie prostredníctvom fondov kvalifikovaných investorov a princíp finančnej analýzy ...