Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Křížek, Ladislav
  Tato diplomová práce hodnotí situaci společnosti v období let 2003 – 2005. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza současného stavu společnosti, která je podkladem pro návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kotek, Milan
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace firmy v období 2003 – 2006 pomocí vybraných metod. Určuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti společnosti a navrhuje možná řešení, která by měla vést ke zlepšení ...
 • Návrh provozu elektro Dobiaš 

  Dobiáš, Radek
  Téma práce řeší zvýšení skladovacích ploch ve firmě elektro Dobiáš, která se zabývá prodejem elektroinstalačního materiálu. Je navrženo řešení výstavby nového skladu. V kapitole 5 jsou uvedeny postupy realizace návr-hu. ...
 • Uplatnění procesního řízení u podnikatelského subjektu 

  Kudlička, Martin
  Cílem této práce je vytvoření konceptu zvyšujícího úspěšnost firmy při telefonickém oslovení a následujícím prodejním rozhovoru. Popsat vybraný podnikatelský subjekt – finanční společnost a jeho působení na trhu. V práci ...
 • Výběr bankovního, resp. nebankovního úvěru pro konkrétního podnikatele 

  Coufal, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti úvěrového financování dlouhodobého hmotného majetku prostřednictvím bankovních či nebankovních institucí. Definuje pojmy, charakterizuje zkoumané instituce a především analyzuje ...