Now showing items 1-2 of 2

  • Měření průtoku pomocí diluční metody 

    Pokorný, Pavel
    Bakalářská práce je zaměřena na sestrojení programu v prostředí LabVIEW, který by dokázal měřit data pH sondou Vernier připojenou přes rozhraní LabPro, a dále tato naměřená data dokázal proložit fyzikálním modelem diluční ...
  • Senzory pro decentralizovaný systém čištění odpadních vod 

    Plotěný, Miroslav
    Cílem diplomové práce je prostudovat a navrhnout vhodné senzory, kterými je možné monitorovat standardní provoz menších čistíren odpadních vod. Nahradily by tak jednu velkou centrální čistírnu odpadních vod, s minimalizací ...