Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci 

  Novotná, Veronika
  Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých ...
 • Modelování tepelných účinků elektroporačního procesu na živou tkáň 

  Kafka, Roman
  Práce pojednává o současném stavu poznání šíření tepla v živé tkáni. Je zde popsáno, čím je šíření tepla ovlivněno s existujícími možnostmi výpočtu. Pro řešení Pennesovy rovnice pomocí metody konečných prvků, je zde využit ...
 • Synchronizace elektroporačních pulzů se srdečním rytmem 

  Nohel, Michal
  Bakalářská práce se zabývá principem buněčné elektroporace a jejími druhy. Dále popisuje termální a netermální ablační techniky se zaměřením na ireverzibilní elektroporaci. Její součástí je přehled oblastí, ve kterých se ...
 • Zdroj vysokonapěťových pulzů pro elektroporaci buněk 

  Puczok, Václav
  Hlavním cílem této práce je vytvoření řídící desky přístroje určeného pro ireverzibilní elektroporaci a napsání řídícího firmware pro použitý procesor. V první kapitole je pojednáno o samotném principu buněčné elektroporace. ...