Now showing items 1-12 of 12

 • Kapková závlaha parkových ploch v polyfunkčním objektu s využitím dešťové vody 

  Kabátek, Stanislav
  Cílem této práce je navrhnout závlahový systém parkových ploch v polyfunkčním objetu s využitím dešťových vod. K vyřešení bylo využito poznatků získaných v průběhu studia. Řešením je závlahový systém skládající se z kapkové ...
 • Nakládání se srážkovými vodami v areálu ZŠ a MŠ Brno - Pastviny 

  Školař, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření se srážkovými vodami v decentralizovaném území. V teoretické části je vypracována literární rešerše v oblasti možností hospodaření se srážkovými vodami a příslušné legislativní ...
 • Návrh a implementace systému vytápění objektu 

  Kašpar, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací otopné a zavlažovací soustavy. Projekt byl vytvořen pro areál zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Systém bude sloužit jako náhrada dosavadního nevyhovujícího řešení a ...
 • Návrh závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody 

  Mikulica, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody. Hlavní část práce je věnována vyhodnocení vydatnosti stávající studny, provedení zkušebních vrtů a hydrodynamické ...
 • Optimalizace nakládání se srážkovými vodami u vybraných objektů v Brně - Komíně 

  Školař, Jan
  Tato práce hovoří o decentrálním nakládání srážkových vod. Popisuje způsoby decentrálního nakládání a nahlíží do problematiky ve směru legislativy. V praktické části byl vytvořen výpočetní nástroj, který má ulehčit ...
 • Predikce rizika kontaminace podzemní vody při závlaze odpadními vodami 

  Burešová, Erika
  Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. První část práce je literární rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...
 • Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním 

  Ocásek, Petr
  Diplomová práce „Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním“ pojednává o problematice ocenění nemovitosti a následného prodeje s vadou. V první kapitole je popsáno, co znamená pojem ...
 • Vodohospodářské řešení vodní nádrže Tršice 

  Chyba, Martin
  Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci s názvem Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Tršice. Předmětem práce je dopracování vodohospodářského řešení na nádrži Tršice. Z hlediska zásobní funkce nádrže, půjde o ...
 • Vyhodnocení závlahy travnatých ploch postřikem 

  Pokorný, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením závlahy travnatých ploch postřikem. Cílem práce je otestovat používané a nové trysky na postřikovači TORO S850. Práce obsahuje metodiku testování trysek a vyhodnocení výsledků měření. ...
 • Využití dešťových vod z objektu domu v obci Voleč pro závlahu a zasakování 

  Sirůčková, Renáta
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku dešťových vod a jejich využívání. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části práce je řešeno obecné rozdělení dešťových vod, od vzniku ...
 • Zařízení pro automatické zalévání rostlin 

  Vavroš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem převodníku vlhkosti půdy na vhodný datový formát za použití dostupných čidel vlhkosti a mikroprocesoru Silicon Laboratories řady C8051F120 a příslušného vývojového modulu za účelem ...
 • Závlaha vyčištěnými odpadními vodami 

  Kohut, Rafael
  Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. Úvodní část práce je teoretickou rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...