Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií 

    Černá, Klára
    Cílem diplomové práce je charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií. Charakterizace byla provedena pomocí navržené a zoptimalizované spektrofotometrické metody stanovení adheze probiotických bakterií k ...
  • Proteinový kalkulátor 

    Sedlo, Petr
    Práce se zaměřuje na studium a rozbor vlastností proteinů za pomoci experimentálních metod, které dále konfrontuje s numerickými metodami, jejichž využití si vynutil rozvoj výpočetní techniky. V rámci této práce byl vytvořen ...