Now showing items 1-2 of 2

  • Initial Public Offering v podmínkách českého kapitálového trhu 

    Kupčík, Roman
    Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky IPO, postupem celého procesu IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a vývoje českého kapitálového trhu od jeho počátku do současnosti spolu s analýzou dosud uskutečněných ...
  • IPO akcií z pohledu investorů 

    Nekovář, Tomáš
    Bakalářská práce analyzuje důsledky IPO akcií v České republice pro investory od počátku emise vybraných hlavních titulů Burzy cenných papírů Praha až po současnost. A to z pohledu zhodnocení kurzu akcie a zisku vyplacených ...