Now showing items 1-2 of 2

  • Determinanty IPO 

    Kalabis, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá mírou provázanosti prvotní veřejné nabídky akcií (IPO) a změny makroekonomických ukazatelů na největších evropských finančních trzích. V teoretické části práce je specifikována základní ...
  • Initial Public Offering v podmínkách českého kapitálového trhu 

    Kupčík, Roman
    Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky IPO, postupem celého procesu IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a vývoje českého kapitálového trhu od jeho počátku do současnosti spolu s analýzou dosud uskutečněných ...