Now showing items 1-2 of 2

  • Administrativní budova ERA v Pardubicích – hrubá vrchní stavba 

    Gabriel, Jan
    Cílem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby nové administrativní budovy ERA v Pardubicích. Jedná se o čtyřpodlažní budovu se střešní nástavbou. Nosný systém tvoří monolitický ...
  • Přístavba školy - stavebně technologický projekt 

    Cimflová, Lucie
    Práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro přístavbu školy. Obsahem stavebně technologického projektu je technická zpráva projektu, studie realizace hlavních technologických etap, technická zpráva zařízení ...