Now showing items 1-6 of 6

 • Automatická kalibrace robotického ramene pomocí kamer/y 

  Adámek, Daniel
  K nahrazení člověka při úloze testování dotykových embedded zařízení je zapotřebí vyvinout komplexní automatizovaný robotický systém. Jedním ze zásadních úkolů je tento systém automaticky zkalibrovat. V této práci jsem se ...
 • Konvergence řešení soustav algebraických rovnic 

  Sehnalová, Pavla
  Práce podrobně popisuje metody řešení soustav lineárních algebraických a diferenciálních rovnic. Představuje metodu převodu ze soustav lineárních algebraických rovnic na soustavy rovnic diferenciálních. Vysvětluje metodu ...
 • New families of third-order iterative methods for finding multiple roots 

  Lin, Rongfei; Ren, H.M.; Šmarda, Zdeněk; Wu, Qingbiao; Khan, Yasir; Hu, Jianfeng (Hindawi, 2014-06-15)
  Two families of third-order iterative methods for finding multiple roots of nonlinear equations are developed in this paper. Mild conditions are given to assure the cubic convergence of two iteration schemes (I) and (II). ...
 • Ustálený chod vedení 220 kV 

  Staněk, Pavel
  Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Jurča, Ondřej
  Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce, jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o ...
 • Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV 

  Tauš, Vladimír
  Obsahem této práce je teoretický úvod do problematiky ustáleného chodu sítí, teoretický rozbor metod, které slouží k výpočtu ustáleného chodu sítí, jako je například Gauss Seidlova iterační metoda nebo Newton Raphsonova ...