Now showing items 1-1 of 1

  • Android aplikace pro vizualizaci dopravních dat ze systému C2X 

    Chlápek, Tomáš
    Tato práce přináší aplikaci pro mobilní zařízení umístěné v automobilech. Slouží řidičům ke  zlepšení orientace a zvýšení přehlednosti při jízdě. Nabízí grafické zobrazení aktuálních stavů křižovatek a světelného značení. ...