Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická detekce infarktu myokardu v signálu EKG 

    Nejedlý, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá automatickou detekcí infarktu myokardu v signálu EKG. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje popis převodního systému srdečního, principu šíření elektrické aktivity ...
  • Detekce akutní ischemie v EKG signálu pomocí specifických svodů 

    Lysák, Karel
    Tato diplomová práce se zaměřuje na metody detekce ischemie myokardu v EKG signálu. V práci je objasněn princip šíření elektrické aktivity srdeční svalovinou a jeho projevy na EKG křivce. Dále jsou zmíněny příčiny ischemie ...