Now showing items 1-4 of 4

 • Pozorování izolantů v ESEM 

  Matějka, Milan
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá principem a problematikou detekce signálních elektronů v rastrovací elektronové mikroskopii a problematikou projevů nabíjení izolačních vzorků. V experimentální části je popsána ...
 • Sledování vlivu keramické vazby na vlastnosti izolačních žáromateriálů 

  Friček, Jakub
  Tepelně izolační žáromateriály jsou nedílnou součástí každého tepelného agregátu, protože snižují jeho energetickou náročnost. Hledání možností výroby při nižších výrobních a surovinových nákladech je při současném trendu ...
 • Studium vlhkostních poměrů ve stěně po aplikaci zateplovacího systému ETICS 

  Čermák, Jan
  Práce se zabývá možnostmi použití nejpoužívanějších izolačních materiálů na různé nosné konstrukce z hlediska kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Dále popisuje šíření tepla a vlhkosti v konstrukcích, vlastnosti vybraných ...
 • Vývoj pokročilých zdicích prvků pro nízkoenergetické a pasivní stavby 

  Kalina, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího možného využití PUR pěny ve stavebnictví, především při výstavbě zděných konstrukcí s integrovanou tepelnou izolací u nízkoenergetických a pasivních staveb. V praktické části ...