Now showing items 1-2 of 2

  • Administrative building with low energy footprint 

    Slepánek, František
    Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku administrativních budov. V práci je pojednáno o tom zda-li i administrativní budova může být úsporná a mít co nejmenší dopad na životní prostředí, šetrnou spotřebou elektrické ...
  • Finanční analýza nízkoenergetických opatření při rekonstrukcích 

    Hanus, Dominik
    Hlavním cílem práce je podrobné ekonomické zhodnocení provedeného úsporného energetického opatření při porovnání s původním stavem před rekonstrukcí. Ekonomické vyhodnocení je založeno na fyzikálním výpočtu provedeném v ...