Now showing items 1-6 of 6

 • Jílové minerály jako plniva polymerních materiálů 

  Zaťko, Petr
  Bakalářská práce se zabývá využitím jílových minerálů jako plniv do polymerních materiálů a jejich výslednými nanokompozity na bázi polymer/jíl. V práci je rozebrán jak úvod do struktury polymerů a jílových minerálů, tak ...
 • Kinetika heterogenních procesů v technologii silikátů - dehydroxylace a rozpouštění jílových minerálů 

  Křečková, Magdaléna
  Tato disertační práce se zabývá studiem kinetiky heterogenních procesů v silikátové technologii, věnuje se objasnění jednotlivých dějů nastávajících při tepelné úpravě jílových minerálů. Úvodní část seznamuje s obecným ...
 • Minerální plniva polymerních materiálů exponovaných na vědecké stanici Johana Gregora Mendela 

  Bařina, Tomáš
  Bakalářská práce je v její rešeršní části věnována problematice minerálních plniv, které se využívají při výrobě polymerních (nano)kompozitů. Důraz je kladen na ta plniva, která mohou být součástí polymerů exponovaných v ...
 • Možnosti eliminace smrštění hliněných omítek 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné omítky jež jsou aplikovány v interiérech mají funkci nejem estetickou, ale především tepelně akumulační. Aby bylo dosaženo lepších akumulačních vlastností je potřeba nanést omítku v dostatečně silné vrstvě. To však ...
 • Optimalizace hliněných stavebních prvků 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné materiály jsou v současné době jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů na světě. Kromě snadné dostupnosti a zpracovatelnosti mají hliněné stavební materiály i funkci tepelně akumulační. Tato diplomová práce ...
 • Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod 

  Židek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů v odpadních vodách. V teoretické části je uvedena základní charakteristika fenolu, jeho účinky a výskyt. Dále jsou v práci rozebírány metody odstraňování fenolu z odpadních ...