Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce dopravních přestupků na křižovatkách 

    Karpíšek, Miroslav
    Předložená bakalářská práce se zabývá navržením vhodného postupu pro detekci jízdy na červenou. V rámci teoretické části práce jsou popsány aktuální postupy využívané pro zpracování obrazu. Praktická část práce se zabývá ...
  • Detekce jízdy na červenou 

    Šorf, Milan
    Tato práce se zabývá automatickou detekcí jízdy na červenou ze statické kamery. Teoretická část práce popisuje princip detekce, představuje některé metody zpracování obrazu pro detekci semaforů a automobilů a popisuje ...