Now showing items 1-12 of 12

 • Hydrostatický pohon pojezdu multifunkčního nakladače DAPPER 

  Vydra, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem hydrostatického pohonu pro multifunkční nakladač a nosič nářadí DAPPER. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše základních koncepcí a novodobých řešení daného problému, doplněná o podrobný ...
 • Jízdní dynamika traktoru 

  Renza, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdní dynamiky traktorů v závislosti na jejich hmotnosti a stáří. V úvodní části se práce zabývá stručnou historií vývoje a teoreticky definuje základní koncepci rozboru traktoru. ...
 • Koncepční návrh terénní buggy 

  Richter, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je sestavení návodu pro konstrukci terénní buggy. Jedná o rešerši použitých řešení, avšak nechybí zde ani výpočty klíčových komponent. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části ...
 • Měření aerodynamických charakteristik vozidla na základě jízdních testů 

  Horký, Martin
  Tato práce se zabývá vyhodnocováním aerodynamických vlastností vozidla na základě jízdních testů, konkrétně dojezdových zkoušek a zkoušek za konstantní rychlosti.
 • Motorová jednotka stavebního nakládacího stroje 

  Vaněk, David
  Tato práce se zabývá návrhem výkonu motorové jednotky kolového nakládacího stroje a jejím výběrem. Teoretická část popisuje koncepci používanou při konstrukci nakladačů ve výkonové a hmotnostní třídě dané zadáním, u ...
 • Motorová jednotka stavebního stroje 

  Nejman, Jan
  Tato práce se zabývá kolovými stavebními nakladači a jejich motorovou jednotkou. V první části je proveden stručný popis a rešeršní rozbor strojů zadaných technických parametrů, konstrukce jejich stavby, výkonu práce a ...
 • Motorová jednotka teleskopického nakladače 

  Seják, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a výběrem motorové jednotky teleskopického nakladače dle zadaných parametrů. První část se věnuje rešeršnímu rozboru a srovnání teleskopických manipulátorů podobné hmotnostní kategorie. Druhá ...
 • Návrh bezsynchronní převodovky závodního automobilu 

  Pokorný, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vhodné přestavby automobilové převodovky určené pro závodní automobil. Popisuje jednotlivé kroky nutné k vytvoření výsledného řešení. Dále popisuje práci se 3D scannerem ATOS a softwarem ...
 • Návrh řadicího mechanismu bezprodlevové převodovky 

  Mičola, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezprodlevového řazení u převodovek. První část je věnována teoretickému úvodu. Následuje komplexní postup od dynamiky vozidla, volby převodových poměrů, přes využití reverzního ...
 • Porovnání jízdních vlastností vozidel 

  Kalábová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdních vlastností osobního automobilu v závislosti na druhu pohonu kol. V úvodní části teoreticky vymezuje základní koncepce osobních automobilů a dále postupy při zjišťování ...
 • Soudní znalec a otázky spotřeby paliva vozidlových motorů 

  Štěrba, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Článek pojednává o požadavcích na měření spotřeby paliva silničních vozidel, formátech údajů a vlivu vnějších podmínek na její velikost. Upozorňuje na typická úskalí při jejím vyhodnocování. Příspěvek byl prezentován na ...
 • Výpočetní model a analýza jízdní dynamiky vozidla 

  Mrázek, František
  Bakalářská práce se věnuje vytvoření výpočetního modelu a analýze jízdní dynamiky vozidla v souvislosti s principy a zákony, které úzce souvisí s jízdní dynamikou vozidla. Do modelu použijeme klíčové fyzikální jevy související ...