Now showing items 1-1 of 1

  • Metodika přestavby převodovky vozidla 

    Svoboda, Petr
    Diplomová práce je zaměřena na návrh přestavby manuální automobilové převodovky za účelem zvýšení její únosnosti a efektivnosti pro použití v závodním automobilu. Obsahuje obecně platnou metodiku a následnou realizaci ...