Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšíření projektu Jenkins o dynamické workflow 

    Sviták, Jiří
    Cílem diplomové práce bylo implementovat zásuvný modul pro Jenkins, který umožní řízení spouštění Jenkins úloh pomocí podnikových procesů. Pro podnikové procesy byl použit projekt jBPM 5, který je založen na standardu ...