Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza připojení nového zdroje do soustavy 

  Galuszka, Jakub
  Tato práce se zabývá záměrem dostavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany a způsobem jeho připojení do přenosové soustavy. Hlavním cílem práce je navrhnout konkrétní řešení vyvedení výkonu nového zdroje ...
 • Obslužný provoz jaderné elektrárny 

  Krutiš, Petr
  Práce se zabývá obslužnými provozy, které jsou nezbytné pro správný chod jaderné elektrárny Dukovany. V první části je popis jaderné elektrárny s reaktory VVER 440, zejména základních zařízení primárního okruhu, mezi které ...
 • Optimalizace prací na obnově elektrizačních sítí při nadprojektové havárii v EDU 

  Ptáček, Michal
  Diplomová práce se zabývá popsáním organizace a provedení zásahů při vzniku nadprojektové havárie jaderné elektrárny Dukovany při black-out. Podrobně popisuje chronologii a stanovené priority při práci směnového inženýra ...
 • Parkovací dům JE Dukovany 

  Machů, Jana
  Tématem této bakalářské práce je návrh objektu Parkovacího domu pro jadernou elektrárnu Dukovany. Základ této práce vychází z předmětu AG035 – Ateliér architektonické tvorby 5. Řešené území je rovinaté a dostatečně velké, ...
 • Přehled a analýza opatření provedených na základě výsledků zátěžových testů na jaderných elektrárnách u nás a ve světě 

  Ludvík, Lubomír
  Práce se zabývá problematikou zátěžových testů, jakožto reakcí na události v jaderné elektrárně Fukušima. V první části se práce zabývá bezpečností na jaderných elektrárnách a způsobem řízení v různých režimech. Další ...