Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vlivu poruch a chyb na chování jádra operačního systému 

  Blašková, Adriána
  Cieľom tejto práce je analyzovať vplyv porúch a chýb na chod jadra operačného systému. Obsahuje podrobne spracované základné pojmy a techniky ako spoľahlivosť systému, poruchy a chyby alebo mechanizmy na zvýšenie spoľahlivosti. ...
 • Emulátor přenosové sítě 

  Urbanovský, Jozef
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom emulátoru prenosových parametrov dátovych sietí nad protokolovou sadou TCP/IP. Práca opisuje špecifiká sieťovej časti Linuxového jadra ako aj realizáciu emulátoru pomocou userspace programov ...
 • Odposlech stisknutých kláves pro Linux 

  Pivarník, Jozef
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami odposluchu stisknutých kláves na úrovni linuxového jádra za účelem odchycení citlivých údajů. Jsou prezentovány dvě metody, přičemž každá z nich je určená na jiný účel. První metoda ...
 • Port OS Linux pro signalový procesor DaVinci 

  Šujak, Marek
  Táto práca sa zaoberá možnosťami implementácie operačného systému postaveného na jadre Linux. Stručne zobrazuje programový model architektúry ARM. Inicializáciu najdôležitejších periférií obvodu DM644x a spôsob bootovania ...