Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro úpravy histogramu 

    Nezhyba, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit k úpravám histogramu. K vývoji programu byl použit programovací jazyk C++ a programovací nástroj Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition. Definuje ...
  • Zpracování obrazu mikroskopických vzorků 

    Janda, Ondřej
    Práce se zabývá zpracováním obrazových dat mikrobiologických snímků. Jsou probrány základní a použité metody zpracování obrazu. Dále je uveden teoretický biologický úvod do zkoumaných dat. Nedílnou součástí je aplikace v ...