Now showing items 1-20 of 28

 • Grafické zobrazení relací mezi počítači v Internetu 

  Cimbálek, Přemysl
  Internetová televize IPTV (Internet Protocol Television) slouží k přenosu televizního vysílání po síti založené na protokolech rodiny TCP/IP. Její výhodou je, že vysílání nemusí být jednosměrné, jako je tomu u stávajícího ...
 • Implementace jednoduchého rozpoznávače řeči ve webovém prohlížeči 

  Crkoň, Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvorenie jednoduchého rozpoznávača reči pre webový prehliadač. Práca popisuje základné komponenty nutné pre implementáciu rozponávača reči a venuje sa technikám, ktoré využíva pre optimalizáciu ...
 • Integrace služeb Sport trackera do webové aplikace 

  Hanko, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na vývoj webovej aplikácie podľa aktuálnych trendov vývoja prepájajúcej údaje o pohybovej aktivite získaných prostredníctvom mobilných zariadení s webovou aplikáciou, ktorá slúži na evidenciu ...
 • Interaktivní mapové podklady v síti Internet 

  Špeta, Marek
  Cílem této práce je uvedení přehledu dostupných technologií využívaných pro práci s mapovými podklady v síti Internet. Práce se také zabývá různými formáty vstupních dat a postupy pro získání mapových podkladů. Praktická ...
 • Modern Methods for Tree Graph Structures Rendering 

  Zajíc, Jiří
  Tento projekt se věnuje problematice zobrazení velkých hierarchických struktur, zejména možnostem vizualizace stromových grafů. Cílem je implementace hyperbolického prohlížeče ve webovém prostředí, který využívá potenciálu ...
 • Návrh a implementace QA procesů uživatelských rozhraní IS 

  Tábi, Matej
  Diplomová práce se zaměřuje na aktuální problémy testování UI v rámci moderních metodik návrhu a implementace informačních systémů. Obsahuje zhodnocení dostupných technologií a postupů na řešení těchto problémů. Zanalyzováno ...
 • Návrh informačního systému 

  Stankovič, Eduard
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh prototypu informačného systému, slúžiaceho na evidenciu zbierok minerálov. Jeho hlavným cieľom je navrhnúť aplikáciu na ktorej sa bude dať vyskúšať koncept evidencie zbierok online.
 • Návrh internetových stránek 

  Kouřil, Martin
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit komplexní internetové stránky pro firmu MB Kontejner s.r.o. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Škorpík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby internetových stránek pro podnik vyrábějící nábytek. Samotná práce se skládá z několika částí, ve kterých jsou nejprve shromážděny teoretické podklady pro návrh ...
 • Online LaTeX editor 

  Sokol, Miroslav
  Tato práce si kladla za cíl, vytvořit takový editor jazyka LaTeX, který by obstál po boku již existujících řešení. Nabídnout uživateli základ běžný pro editory tohoto typu a navíc přidat funkce, jež z něj udělají unikátní ...
 • Platforma pro správu pozvánek uživatelů software 

  Kopec, Maroš
  Táto práca popisuje návrh a~implementáciu platformy pre správu používateľských pozvánok softvéru realizovanú ako webovú aplikáciu. Aplikáciu umožňuje zakladať programy, v~rámci ktorých je možné zasielať pozvánky, prijímať ...
 • Plánovací modul pro Kanboard.org 

  Holubář, Jiří
  V dnešní době se ve firmách často musí úkoly rozdělit mezi více lidí. Zároveň jeden člověk většinou pracuje na více úkolech současně. Proto je třeba rozumně rozvrhnout práci každého člověka pro dosažení co největší efektivity. ...
 • Prohlížečová hra s umělou inteligencí 

  Moravec, Michal
  Práce se zabývá návrhem a implementací webové hry, kterou může hrát více hráčů přes síť internet. Stěžejním prvkem hry je budování ekonomiky, hráči však spolu mohou i spolupracovat (obchodování) a hrát proti sobě (souboje). ...
 • Registr IoT zařízení 

  Kopec, Martin
  Cieľom tejto práce je vytvorenie webovej aplikácie, ktorá umožňuje užívateľom registrovať sa a spravovať ich zariadenia v internete vecí (IoT). Práca vysvetľuje súčasný stav a vývoj IoT zariadení, ich prínos ako aj riziká, ...
 • Rozhraní pro webové aplikace 

  Slezák, Martin
  Práce shrnuje studium, návrh a implementaci systému oken ve webovém prostředí. Zaměřuje se také na tvorbu aplikačního rozhraní pro aplikace, které je možné v systému používat.
 • Rozšíření možností prezentací v prostředí Jupyter Notebook 

  Pastorek, Peter
  Práca sa zaoberá z prostredím Jupyter Notebook. Rozširuje jeho schopnosti zamerané na prezentáciu programovania. Umožňuje preberať materiály z html dokumentov, vylepšuje vzhľad prezentácií, umožňuje automatizovanú prípravu ...
 • Rozšíření webového prohlížeče pro analýzu stránek 

  Navrátil, Rostislav
  Cílem téhle práce je vytvořit rozšiřující modul webové prohlížeče se zaměřením na technologií WebExtensions. Rozšiřující modul umožní uživateli odeslat detaily o aktuálně zobrazené webové stránce a jejím textovém obsahu ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Canon A70 

  Řepa, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou simulátoru a trenažéru fotoaparátu Canon A70 a jeho manuálu. V textu práce je popsána problematika analýzy aplikace, volby technologie a realizace samotné aplikace. V závěrečné části je ...
 • Software pro online reklamace 

  Pololáník, Petr
  Tato práce se zabývá vytvářením moderních webových aplikací. Jsou rozebrané technologie, které se používají při návrhu a implementaci těchto aplikací. Práce se převážně zabývá vytvořením aplikace pro vyřizování reklamací. ...
 • Softwarové řešení pro tržní komparativní oceňování v realitní praxi 

  Skovajsa, Štěpán
  Tato diplomová práce pojednává o tržní komparativní metodě, statistickém zpracování a ve své praktické části se snaží nastínit, jak lze využít výpočetní techniku pro automatizaci získávání srovnávacích nemovitostí a navrhuje ...