Now showing items 1-2 of 2

  • Filtrační metody pro zpracováni MR obrazů 

    Pláněk, Jiří
    Diplomová práce pojednává o vlnkové transformaci a její možné aplikaci v metodách odstraňujících šum ze signálu a obrazu. Je popsána problematika důležitých parametrů (druh vlnky, volba prahovací techniky, velikost prahů ...
  • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

    Ryšavý, Ladislav
    Bakalářská práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využití při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. V teoretické části práce je krátce popsán princip nukleární magnetické ...