Now showing items 1-8 of 8

 • Digitální programovatelné funkční bloky pracující v kódu zbytkových tříd 

  Sharoun, Assaid Othman
  V systému s kódy zbytkových tříd je základem skupina navzájem nezávislých bází. Číslo ve formátu integer je reprezentováno kratšími čísly integer, které získáme jako zbytky všech bází, a aritmetické operace probíhají ...
 • Komunikace teplotních senzorů s CPLD přes sběrnici SMBUS 

  Tonar, Karel
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s dvoudrátovou komunikací na sběrnici SMBUS, konkrétně se jedná o vzájemnou komunikaci obvodu FPGA s teplotními senzory. Zpracování práce obsahuje výběr vhodného teplotního senzoru, ...
 • Komunikační deska pro řízení systémů řezacích stolů 

  Bačík, Zdenko
  Tato práce se zabývá problematikou realizace PCI řadiče pomocí technologie FPGA. Popisuje návrh a implementaci komunikační karty určené do PCI sběrnice, která slouží k ovládání servomotorů řezacích strojů. V tomto projektu ...
 • Přídavný displej LCD k laboratornímu přípravku s programovatelným obvodem 

  Pajskr, Jaroslav
  Důležitou součástí číslicového zařízení je rozhraní, kterým uživatel může kontrolovat stav zařízení, případně ho nastavovat. Existuje mnoho způsobů realizace takového rozhraní. Většinou se volí takové řešení, které postačuje ...
 • Řadič sběrnice PCI pro vývojovou kartu s obvodem FPGA 

  Ilavský, Ľubomír
  Daná diplomová práce se zabývá problematikou komunikace na sběrnici PCI a návrhem řadiče PCI pro kartu s obvodem FPGA. Na úvod ukazuje funkčnost a struktura obvodů FPGA. Následně popisuje princip komunikace prostřednictvím ...
 • Transformace jazyka C do VHDL 

  Mecera, Martin
  Práce popisuje proces transformace chování procesoru popsaného v jazyku C do jazyku VHDL. Jednotlivé kroky automatizované transformace jsou porovnány oproti manuálnímu návrhu procesoru. Práce vyzdvihuje výhody vnitřní ...
 • Transformace popisného jazyka mikroprocesoru do jazyka pro popis hardware 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce Transformace popisného jazyka mikroprocesoru do jazyka pro popis hardware je zaměřena na návrh aplikačně specifických mikroprocesorů s využitím jazyka ISAC. Zabývá se návrhem a implementací transformace, ...
 • Vzorové úlohy ve VHDL 

  Huzlík, Petr
  Tato bakalářska prace navazuje na semestralní projekt a zabývá se jazykem VHDL a obvody FPGA a CPLD firmy Xilinx. Dále pak má tato práce za cíl popsat, jak zacházet s vývojovým prostředím WebPack, kde je popsáno jak ...