Now showing items 1-8 of 8

 • Bytový dům 

  Hlaváček, Jiří
  Projekt řeší novostavbu bytového domu v katastrálním území města Chotěboř,kraj Vysočina.Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům se dvěma provozovnami(kadeřnictví,jazyková škola).Bytový dům má dva hlavní vstupy A a B které se ...
 • Informační systém pro jazykovou školu 

  Sikora, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnou a implementovat informační systém pro jazykovou školu, který nahradí dosavadní zpracování dat v tabulkách programu Microsoft Excel. Systém bude pracovat se všemi daty jazykové ...
 • Jazyková škola a mateřská anglická škola v Horních Heršpicích 

  Vlček, Petr
  Tématem diplomové práce je projekt školního zařízení, přesněji jazykové školy a mateřské anglické školy. Jedná se novostavbu navrženou na rovinné parcele č. 873/21 v k.ú. Horní Heršpice, v okrajové části města Brna. Jazyková ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Krejčí, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Studyline s. r .o. a návrhem inovace, kterým je realizace jazykové školy v Brně. Cílem práce je navrhnout funkční marketingovou strategii, která bude reálně ...
 • Návrh volby vhodné obchodní společnosti pro typ podnikání 

  Výšková, Hana
  Bakalářská práce Návrh volby vhodné obchodní společnosti pro typ podnikání se zabývá výběrem vhodné obchodní společnosti pro podnikání v oboru výuky cizích jazyků. Cílem předkládané práce je teoreticky posoudit a charakterizovat ...
 • Návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků jazykové školy Hello v Brně 

  Chrápavá, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o zvýšení spokojenosti studentů JŠ Hello v Brně. Práce nabízí měřitelný výstup spokojenosti klientů a přednáší reálné návrhy na možné zvýšení úrovně spokojenosti studentů. Šetření probíhá na ...
 • Podnikatelský plán - Jazyková škola ve Vietnamu 

  Doseděl, Filip
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán pro založení jazykové školy ve Vietnamu. První část práce obsahuje teoretická východiska, jež jsou podkladem pro následující kapitoly. Druhá část práce se soustředí ...
 • Podnikatelský záměr založení nové společnosti 

  Baumrukrová, Eliška
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové společnosti, která bude realizovat výuku cizích jazyků. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody a teoretické poznatky potřebné pro ...